Dotační projekty

Program č. 127 66 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020

Novopacký parostrojní spolek, obnova nákladního dvounápravového vozu Z 1-52027, EDS: 127D662000104

Výše poskytnuté dotace 315 000,- Kč = 79,8 % podíl spolufinancování z programu.

Účelem projektového záměru bylo uvedení nákladního vozu Z 1-52027 do provozuschopného stavu z období běžného provozu u ČSD (Epocha III.).

Novopacký parostrojní spolek, obnova nákladního vozu B.E.B. 11515, EDS: 127D662000208

Výše poskytnuté dotace 350 000,- Kč = 79,6 % podíl spolufinancování z programu.

Účelem projektového záměru bylo uvedení nákladního vozu B.E.B. 11515 do provozuschopného stavu z doby dodávky pro B.E.B. (Epocha I.).

Program č. 127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023

Novopacký parostrojní spolek, obnova nákladního vozu č.44542045005-5, EDS: 127D672000010

Výše poskytnuté dotace 230 000,- Kč = 79,3 % podíl spolufinancování z programu.

Účelem projektového záměru bylo uvedení nákladního vozu č. 44542045005-5 do provozuschopného stavu z období běžného provozu u ČSD (Epocha II.).

Novopacký parostrojní spolek, obnova kotle parní lokomotivy 310.901, EDS: 127D672000108

Výše poskytnuté dotace 873 000,- Kč = 79,9 % podíl spolufinancování z programu.

Účelem projektového záměru bylo provedení generální opravy kotle parní lokomotivy 310.901.